Prototyputveckling

Vill ni ha hjälp att utvärdera ett koncept? Eller snabbt ta fram ett system för egen testning? Vi kan hjälpa till i alla led i prototyputvecklingen av ert koncept.

Kontakta oss

PCB-konstruktion

För prototypen kan tid sparas genom användande av prototypkort men för att verkligen testa en produktidé krävs en anpassad kretsdesign. Vi kan hjälpa till med kretsritning och tillverkningsritning för er PCB med anpassat utseende för att passa in i er hårdvara.

Mekanik-konstruktion

Vi använder CAD-mjukvara i Autodesk Fusion 360 för att skapa modeller och ritningar för er prototyp. Ofta kommer vi långt med att använda våra 3D-skrivare. Vi har stor erfarenhet av additiva printers med extrudering av plast som hjälper oss att ta fram och utvärdera nya lösningar. Detta skapar förutsättningar för en snabb iterativ process för prototyputvecklingen.

Vi har en egen verkstad för montering och test men även nära samarbete med mekanisk verkstad för metall-bearbetning.

Programmering

För största flexibilitet och frihet att skapa nya funktioner används främst textbaserad programmering av mikrokontroller på prototypkort eller egendesignade kretskort.
Vi kan snabbt skapa nya lösningar som bygger på befintliga ramverk eller skapa egna klasser och bibliotek när så krävs. Vår kunskap inom signalteori och kommunikation hjälper oss att förverkliga er produkt.

Testning

Vi erbjuder metodisk testning för validering och utvärdering av funktionaliteten på framtagen prototyp för att kunna ta er produkt till nästa steg. Vi kan hjälpa kunden att ta fram testprotokoll samt genomföra och dokumentera erforderliga tester.